Waarom is IBT+ nodig?

Normvervaging

De samenleving verandert continue. Helaas is er een trend waarneembaar dat handhavende en hulpverlenende organisaties en instanties niet meer als vanzelfsprekend het respect krijgen wat ze verdienen.

 

De maatschappij wordt individualistischer  en het persoonlijk belang van burgers voert de boventoon. Steeds vaker komen groepen burgers tegenover elkaar te staan en worden handhavers en hulpverleners het mikpunt van verbaal en fysiek geweld.

Agressie

Burgers onderling als ook hulpverleners en handhavers krijgen steeds vaker te maken met agressie. Een ontwikkeling die ook van beveiligers steeds meer kennis en vaardigheden vraagt bij het uitoefenen van hun werk.

 

IBT+ heeft binnen het opleidingstraject veel aandacht voor deze vorm van weerstand. Rollenspellen, regelmatig terugkerende trainingen en veel in het veld werken maakt van dit team een ketting zonder zwakke schakels. Teamwork+ is geboren!

 Publiek vs Privaat

Veiligheidspartners van de beveiligingsbranche waaronder gemeentes en politie verwachten een professioneel en goed opgeleid beveiligingsteam dat ook hun terzijde kan staan.

 

Verschillende procedures en werkwijzen maken het soms lastig om op operationeel niveau goed samen te kunnen werken. IBT+ streeft naar een optimale samenwerking en aanvulling van kennis en expertise.

Takenpakket

Het taken- en wensenpakket voor beveiligers is niet mis. Beveiligingsbedrijven en opdracht-gevers stellen steeds hogere eisen aan hun medewerkers.

 

IBT+ van UCM stelt simpelweg dat het huidige opleidingsniveau niet voldoende is om in de hedendaagse complexiteit professioneel het hoofd te kunnen bieden. In een branche met veel oproepcontracten niet gek, wel risicovol.